Charter

Artikel 1

De uitwisselingen die verlopen via de site LINGUACLUSTER zijn bedoeld voor jongeren die de talen en culturen leren van andere taalgemeenschappen, streken, landen … alsook voor (toekomstige) leraars van de betroffen disciplines. Zij hebben tot doel via een communicatieplatform, door een verdieping van de culturen en door dialoog, jongeren van elk land, van elke taal, van over heel de wereld nader tot elkaar te brengen. Het rechtstreeks contact zal iedereen toelaten zijn voordeel te doen met de vaardigheden en de kennis die hij kan verwerven door authentieke communicatiesituaties. Trouwens, de leraar-/tutor-promotor kan op elk ogenblik ter hulp komen.

Artikel 2

Deze uitwisselingen kunnen tot stand komen via elke interactief communicatiemiddel zoals het internet (mail, chat…), telefoon, fax, briefpost. Ze kunnen aangevuld worden met persoonlijke ontmoetingen: wederzijdse bezoeken of leerlingenuitwisselingen, reizen, gezamenlijke bezoeken of andere activiteiten.

Artikel 3

Leraars-docenten van jongeren die het LINGUACLUSTER platform gebruiken, verbinden zich ertoe elk gebruik van de uitwisselingen voor doeleinden die door de gebruiken of wetten van de betroffen landen afgekeurd worden, uit te sluiten en te waken over het wederzijds respect van personen en culturen, dit in de geest van de resolutie van de Verenigde Naties A/RES/53/243 : Déclaration et Programme d’action sur une culture de la paix.

Artikel 4

In geen enkel geval kan LINGUACLUSTER verantwoordelijk gesteld worden voor het eventueel niet naleven door de gebruikers van dit platform van de verplichtingen, zoals die hierboven beschreven zijn.

Zoeken Beeldengalerij Download
 
© Universiteit Hasselt – Centrum Toegepaste Linguïstiek, 2010
sitemap | disclaimer | EU
Linguacluster