Disclaimer

Juridische mededeling

Op deze site zijn verklaringen inzake de afwijzing van aansprakelijkheid, het auteursrecht en de bescherming van de privacy van toepassing.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De Universiteit Hasselt – Centrum voor Toegepaste Linguïstiek (UHasselt-CTL) probeert met deze website het leren van vreemde talen te bevorderen o.m. door te informeren over initiatieven m.b.t. het leren van vreemde talen, en in het bijzonder van de buurtalen van de Euregio Maas-Rijn. Zij streeft ernaar dat deze informatie actueel en juist is. Zij aanvaardt evenwel geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze site. Indien u fouten of onnauwkeurigheden opmerkt, kunt u dit meedelen via een email aan webmaster@linguacluster.org.

De UHasselt-CTL streeft ernaar technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens op deze site kunnen echter in bestanden of formaten opgemaakt zijn die problemen opleveren. Daarom kunnen wij geen 100% betrouwbare dienstverlening garanderen. De UHasselt-CTL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen als gevolg van bezoeken van deze site of van externe sites waarnaar wordt doorverbonden.

Auteursrecht

© Universiteit Hasselt – Centrum voor Toegepaste Linguïstiek, 2011

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Afdrukken van teksten en illustraties is enkel toegestaan voor privé gebruik. Verspreiding mag enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming. Overname met bronvermelding is toegestaan voor zuiver informatieve gegevens. Voor oefenmateriaal (Talenplein) en de erbij geleverde hulpinstrumenten (coderingen, feedback, woordenboek, enz.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. In geen geval mag materiaal van deze site voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

De UHasselt-CTL heeft al het mogelijke gedaan om de rechthebbenden van materiaal gebruikt voor deze site op te sporen. Indien iemand desondanks vaststelt dat hij voor een bepaald materiaal waarvan hij de rechten bezit, niet werd gecontacteerd, kan hij ons contacteren via ctl@uhasselt.be.

Bescherming van de privacy

Persoonlijke gegevens die ons worden verstrekt, worden niet doorgegeven aan derden. Zij worden enkel gebruikt om u nog beter te informeren over taalinitiatieven.

De wet op de privacy bepaalt dat u inzage hebt in uw persoonlijke gegevens die in ons bestand zouden opgeslagen zijn. U hebt hierbij recht van inzage en verbetering ervan.

Zoeken Beeldengalerij Download
 
© Universiteit Hasselt – Centrum Toegepaste Linguïstiek, 2010
sitemap | disclaimer | EU
Linguacluster